Právní ujednání

Podmínky užití www stran

Přístupem ke stránkám www.recyklace.cz společnosti Transform a.s. Lázně Bohdaneč se sídlem Na Lužici 659, 533 41 Lázně Bohdaneč IČ: 15050114, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 191 umístěného na internetové adrese www.recyklace.cz a jejich používáním přijímáte bez omezení následující pravidla a podmínky. Váš přístup ke stránkám www.recyklace.cz podléhá těmto pravidlům a rovněž všem odpovídajícím právním předpisům.

Obsah www stran

WWW Stránky recyklace.cz obsahují informace týkající se výrobků a speciálních nabídek společnosti Transform a.s. Lázně Bohdaneč. Všechny informace obsažené na těchto stránkách mají pouze informativní charakter, informace zde obsažené nelze nárokovat. Snažíme se o to, aby informace uvedené na stránkách byly co nejúplnější, avšak naše společnost si vyhrazuje právo provádět kdykoli bez upozornění změny aktuální nabídky našich výrobků oproti nabídce uvedené na stránkách, popř. i jiné změny.

Autorská práva - upozornění

Celý obsah stránek je chráněn autorským právem. Informace, texty, obrázky nebo grafiku obsaženou na těchto stránkách jste oprávněni používat pouze pro vaše osobní, nekomerční potřeby. Nejste oprávněni je rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, reprodukovat, měnit nebo jinak do nich zasahovat, vysílat, prodávat nebo publikovat, vcelku ani jejich části, pro jakýkoli účel bez předchozího písemného souhlasu společnosti Transform a.s. Lázně Bohdaneč

Obchodní značky

Všechny obchodní značky a loga uvedená na těchto stránkách jsou vlastnictvím společnosti Transform a.s. Lázně Bohdaneč nebo třetích stran. Je zakázáno je používat, stahovat, kopírovat nebo distribuovat jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu společnosti Transform a.s. Lázně Bohdaneč nebo třetí strany, která může být v daném případě zapojena.

Hypertextové linky

Stránky www.recyklace.cz mohou obsahovat hypertextové linky na jiné internetové stránky, které jsou zcela nezávislé na stránkách www.recyklace.cz. Transform a.s. Lázně Bohdaneč nepřebírá záruku za přesnost, úplnost nebo hodnověrnost informací obsažených na takovýchto stránkách a za bezpečnost těchto stránek. Přístup ke kterýmkoli jiným internetovým stránkám spojeným se stránkami www.recyklace.cz provádíte na vaše vlastní nebezpečí.

Žádná záruka přesnosti

Třebaže se všemožně snažíme zajistit, aby všechny informace na těchto stránkách byly správné, nelze zaručit jejich přesnost a naše společnost The Golden Investment a.s. není odpovědná za přesnost nebo úplnost kterékoli informace obsažené na těchto stránkách.

Omezení odpovědnosti

Společnost Transform a.s. Lázně Bohdaneč není odpovědná za jakékoli přímé i nepřímé škody vyplývající z vašeho přístupu ke stránkám www.recyklace.cz, nebo z jejich používání, včetně jakékoli ztráty nebo škody způsobené viry, které napadly váš počítač, nebo způsobené tím, že jste spoléhali na informace získané ze stránek www.recyklace.cz.

Aktualizace podmínek a pravidel

Společnost Transform a.s. Lázně Bohdaneč si vyhrazuje právo aktualizovat tyto podmínky a pravidla, kdykoli to budou vyžadovat potřeby její činnosti nebo změna příslušných právních předpisů.

Cookies a nakládání s osobními údaji

Za účelem zlepšení vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé části dat, do kterých se ukládají informace ve Vašem prohlížeči a slouží především k rozlišování jednotlivých uživatelů. Konkrétní osobu uživatele, ale není na základě těchto dat možné přímo identifikovat. Vaše bezpečí je tedy chráněno. Při používání našich webových stránek můžete být vyzváni k zadání určitých informací k identifikaci vaší totožnosti. V tom případě si Vás dovolujeme ujistit, že použitá data budou využity v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních informací. Dovolujeme si Vás upozornit, že užívání pravidel nakládání s osobními informacemi na www.recyklace.cz se může změnit. Průběžně tedy prosím obsah této stránky kontrolujte.

Jaká data ukládáme

Mohou být ukládány následující údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • kontaktní informace obsahující e-mailovou adresu a telefon
 • demografická data včetně PSČ, preference a zájmy
 • další údaje odpovídající různým průzkumům a nabídkám

Jak nakládáme se shromažďovanými informacemi

Požadované informace, využíváme k tomu, abychom lépe porozuměli vašim potřebám a mohli vám nabídnout lepší služby. A to zejména z těchto důvodů:

 • Vedení našich interních záznamů.
 • Informace můžeme využít pro zlepšení našich produktů a služeb.
 • Můžeme Vám v případě vašeho zájmu zasílat na email, který jste poskytli informační zprávy o nových produktech, slevách či akcích.
 • Informace používáme ke snadnému průběhu při procesu nákupu, tak aby uživatel nebyl zbytečně obtěžován opakovaným zadáváním dat
 • Informace mohou být využity k zapamatování přihlašovacích údajů uživatele, tak aby je nemusel pokaždé zadávat
 • Informace slouží pro rozlišení a optimalizaci reklam na zboží
 • Ochrana a bezpečnost

Vaše osobní data uchováváme zabezpečeně, tak aby nemohlo dojít ke zneužití neoprávněnou osobou. Zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme on-line.

Jak používáme cookie

Cookie je malý datový soubor, který se ukládá na pevný disk ve vašem počítači. Jakmile odsouhlasíte výzvu s informací o ukládání cookie, soubory se začnou ukládat.

Soubory cookie pomáhají lépe analyzovat chování uživatelů na webových stránkách, pomáhají lépe a přesněji sledovat návštěvnost webu.

Soubory cookie dovolují poznat kdy navštěvujete určitou stránku.

Soubory cookie umožňují webovým aplikacím zpětnou vazbu na vás jako konkrétní uživatele a umožňují uchovávání nastavených preferencí ve webovém prohlížeči.

Využíváme log souborů cookie k identifikaci stránek, které byly nebo jsou používány. To pomůže lépe analyzovat data o webové návštěvnosti a vylepšovat webové stránky směrem k potřebám našich zákazníků. Nepotřebná nebo nevyužitelná data jsou ze systému průběžně odstraněna.

Celkově nám soubory cookie pomáhají rozpoznat, které stránky jsou pro uživatele užitečné a které méně. Soubory cookie v žádném případě neumožňují přístup k vašemu počítači nebo nám neumožňují získat žádné jiné informace, než které jste sami poskytli. Můžete se rozhodnout přijmout nebo odmítnout soubory cookie kdykoli i v budoucnu. Většina webových prohlížečů umožnuje změnit nastavení přijímání souborů cookie. Znemožnění přijímání souborů cookie může mít za následek omezení některých funkcionalit webových aplikací.

Odkazy na jiné weby

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Za obsah na jiných webových stránkách, na které jste byli odkázáni z těchto odkazů nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Proto nemůžeme být zodpovědní za ochranu a soukromí všech informací, které nám poskytnete při návštěvě těchto stránek a tyto stránky se neřídí tímto prohlášením o ochraně soukromí. Měli byste být opatrní a prostudujte si prohlášení o ochraně soukromí, které se vztahuje na příslušné webové stránky.

Kontrola nad vašimi osobními údaji

Můžete si vybrat/omezit shromažďování nebo používání vašich osobních údajů následujícími způsoby:

 • Pokud budete vyzváni k vyplnění formuláře na webových stránkách, podívejte se na pole, na které můžete kliknout a označit, že si nepřejete, aby informace, které mají být použity aby byly využity pro účely přímého marketingu.
 • Pokud jste již dříve udělili souhlas s použitím vašich osobních údajů, tak tento souhlas můžete odvolat.
 • Pokud nebudeme mít váš souhlas, tak nebudeme žádné vaše osobní údaje postupovat třetí straně. Vaše údaje však můžeme použít pro zaslání informací od třetích stran, pokud nám k tomu udělíte souhlas.
 • V souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb) nás můžete požádat o zaslání výpisu, které osobní údaje o vás držíme. Se získáním výpisu mohou být spojeny náklady ve formě poplatku.

Na stránkách mohou být dále využity cookie služeb třetích stran:

 • Adform, AdWords, DobleClick, Facebook, Google Analytics, Heuréka, Sklik, Zboží.cz, Twitter
 • Trvanlivost jednotlivých cookie se může lišit.
 • Typ využití cookie je tracking, remarketing, konverzní a případně další…