ikona Zakázková výroba

Zrealizujeme váš nápad! Chcete-li pro svůj projekt využít jedinečný materiál Traplast™ a nenašli jste odpovídající produkt v naší standardní nabídce, pak právě pro vás máme individuální program zakázkové výroby.

Program zakázkové výroby produktů z materiálu Traplast™ jsme v Transformu spustili k individuálnímu řešení Vašich požadavků, se kterými se na nás obracíte. Využijte kontaktní formulář pod tímto textem a napište nám. Popište nám požadované parametry svého individuálního produktu a my Vám připravíme řešení za předpokladu, že jej bude možné realizovat z materiálu Traplast™. Program zakázkové výroby Transform probíhá následovně: projektová část, výroba Vaší individuální formy a následné lisování série produktů z materiálu Traplast™ pro Váš projekt.

Zakázková výroba

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z TOHOTO FORMULÁŘE

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme prvotně proto, abychom Vám mohli poskytovat plnění dle uzavřené smlouvy. K takovému zpracovávání jsme oprávnění tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo s námi chcete uzavřít.

ROZSAH ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme jen ty údaje, které jste nám vědomě a dobrovolně předali a údaje vzniklé při naší činnosti. Vyžadujeme předání jen těch údajů, které jsou nezbytné pro řádné plnění našich smluvních a zákonných povinností, případně pro účely našich oprávněných zájmů, o kterých jsme Vás informovali.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, pro který jsme je získali. S ohledem na zákonné povinnosti a promlčecí lhůty budou osobní údaje zpracovávány zpravidla po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. V některých případech můžeme rozhodnout, že údaje ponecháme uloženy i po uplynutí této doby, existují-li pro to zvláštní důvody.