Video o firmě

Ekologickou technologií recyklace u nás v transformu měníme plastový odpad z neobnovitelných zdrojů na nové produkty. Náš moderní bezodpadní provoz v Lázních Bohdaneč plně vyhovuje všem zákonným předpisům.

Proces výroby u nás v Transformu začíná dotříděním plastového odpadu. Příměsi jako papír a kov předáváme k dalšímu zpracování. Plast drcením a mletím, fólie aglomerací (spékáním) přeměníme na granule – základ výrobní směsi, která dává

našim produktům jedinečné vlastnosti. Následuje homogenizace, roztavení a vtlačení do forem, kde materiál Traplast™ dostává tvar finálního výrobku. Naše ekologická výroba nevytváří odpadní látky, které by svým složením ohrožovaly okolí.