TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč

TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč
Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč
IČ: 15050114, DIČ: CZ15050114
GSM ústředna: 603 565 192
Bezplatná linka: 800 139 416
Ústředna: 466 921 068, 466 921 583
ID datové schránky: rqpgqvh

Obchodní informace

Objednávky, poptávky, dostupnost zboží, nabízený sortiment, atp …

obchod@recyklace.cz

Technické informace

Vlastnosti materiálu, způsob pokládky či montáže, zpracování plastů, atp …

techinfo@recyklace.cz

Prodejní a expediční doba

Výrobní závod v Lázních Bohdaneč

Pondělí - Pátek
8:00 - 12:30 a 13:00 - 15:00 hod

Kontaktní formulář
Pokud máte jakékoli dotazy a připomínky, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Objednávka katalogu
Pokud si přejete zaslat katalog, vyplňte následující formulář. Katalog zasíláme zdarma.

Obchodní oddělení

Lucie Panchártková
obchodní ředitelka
l.panchartkova@recyklace.cz

Michal Křepelka
vedoucí obchodního odd.
m.krepelka@recyklace.cz

Marek Cíl
odbyt ČR východ
m.cil@recyklace.cz

Petra Ondrejová
odbyt ČR západ
p.ondrejova@recyklace.cz

Stanislava Karbanová
drobný prodej, sekretariát
s.karbanova@recyklace.cz

Technické oddělení

Josef Venzara
vedoucí výroby
j.venzara@recyklace.cz

Antonín Šeda
vedoucí vývoje, vedoucí údržby, metrolog
a.seda@recyklace.cz

Jaroslav Málek
zástupce vedoucího vývoje a údržby
j.malek@recyklace.cz

Jaroslav Novák
technolog, zmocněnec pro jakost
j.novak@recyklace.cz

Marie Medková
asistentka vedoucího výroby
m.medkova@recyklace.cz

Vedení společnosti

Jan Mec jr.
generální ředitel
mec.jr@recyklace.cz


Ekonomické oddělení

Lenka Guizani
mzdová účetní
l.guizani@recyklace.cz


Nákup materiálu

Jana Zemková
nákup materiálu
j.zemkova@recyklace.cz

Pozor na místní úpravu při příjezdu do areálu firmy TRANSFORM v Lázních Bohdanči (od autobusového nádraží, ulice Zborovská a Na Lužici). Rychlost je omezena na 40 km/hod, na křižovatkách platí přednost zprava. Trasa je pod kontrolou městské policie, včetně měření rychlosti!

Napište nám!

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Tímto udělujete souhlas společnosti Transform a.s. Lázně Bohdaneč se sídlem Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 15050114, DIČ: CZ15050114. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 191 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zpracovávala tyto údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail

2. Jméno, příjmení, e-mail je nutné zpracovat za účelem evidence pro zasílání emailových akčních nabídek a obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Transform nebo odhlášením ze seznamu adresátů klinutím na link "odhlásit zasílání" a potvrzením odhlášení v příslušné emailové zprávě.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel softwaru webových stran, Poskytovatel informačního systému.
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z TOHOTO FORMULÁŘE

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme prvotně proto, abychom Vám mohli poskytovat plnění dle uzavřené smlouvy. K takovému zpracovávání jsme oprávnění tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo s námi chcete uzavřít.

ROZSAH ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme jen ty údaje, které jste nám vědomě a dobrovolně předali a údaje vzniklé při naší činnosti. Vyžadujeme předání jen těch údajů, které jsou nezbytné pro řádné plnění našich smluvních a zákonných povinností, případně pro účely našich oprávněných zájmů, o kterých jsme Vás informovali.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, pro který jsme je získali. S ohledem na zákonné povinnosti a promlčecí lhůty budou osobní údaje zpracovávány zpravidla po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. V některých případech můžeme rozhodnout, že údaje ponecháme uloženy i po uplynutí této doby, existují-li pro to zvláštní důvody.