Nákup na eshopu Výpočet plotových polí a sloupků
Pro dům a zahradu

Technologie recyklace

Technologie zpracování plastových odpadů je v Bohdanči suchá.

Dodaný materiál je nejprve ručně tříděn. Zde jsou odděleny neplastové materiály jako jsou kovové předměty, sklo, papír, pryž a pod. Plasty jsou roztříděny do stanovených frakcí podle typu výrobku a materiálu ze kterého byl zhotoven. PET láhve jsou tříděny jako samostatná frakce a po slisování jsou dodávány k dalšímu zpracování specializovaným podnikům. Vytříděné frakce určené k dalšímu zpracování v Transformu se dále upravují drcením a mletím, folie pak aglomerací, což je tepelné zpracování - spečení folií do formy granulí. Z nich se v další fázi mícháním připravuje výrobní směs takového složení a vlastností, které zajistí její dobrou zpracovatelnost a požadovanou kvalitu výrobků. Tato směs je dále homogenizována, roztavena a vtlačena do kovových forem, kde dostává tvar konečného výrobku. Při zpracování nevznikají odpadní látky, vody ani exhaláty takového druhu a složení, aby ohrožovaly okolí. Závod vyhovuje všem zákonným předpisům, které se na jeho provoz vztahují.

Závod produkuje výhradně výrobky ze směsových plastů. Jejich výhodou je zcela mimořádná odolnost proti povětrnostním vlivům, dobré mechanické vlastnosti, nenasákavost, chemická inertnost a v neposlední řadě nízká hmotnost a plná recyklovatelnost. Jedná se zejména o zatravňovací dílce, záhonové chodníky, plotové plaňky, kabelové žlaby různých rozměrů, přepravní palety, desky, palubky a nejrůznější tyčové profily. Tyto výrobky našly uplatnění v průmyslu, zemědělství, komunální sféře i u jednotlivých občanů.

Použití těchto výrobků je výhodné jak ekonomicky, tak technicky. Transform tak vrací do měst a obcí zpět odpady, které zde vznikly, a občané se tak mohou bezprostředně přesvědčit, že separace odpadů má smysl a tyto jsou skutečně racionálně využity. Je však nutné, aby obecní a městské úřady, které jsou v mnoha případech investory staveb, vyžadovaly použití výrobků z recyklovaných plastů a podpořily tak tuto výrazně ekologicky zaměřenou iniciativu. Tento přístup je podporován nejen Ministerstvem životního prostředí, ale i jednotlivými krajskými úřady.

Záměrem akciové společnosti Transform je postupně rozšiřovat sortiment výrobků, zlepšovat jejich kvalitu a užitné vlastnosti tak, aby se rozšiřovala i možnost jejich použití.

Činnost akciové společnosti Transform Lázně Bohdaneč je v celém svém rozsahu zaměřena ekologicky, protože zpracovává plastové odpady, které by jinak skončily na skládkách, v lepším případě ve spalovnách, a vrací tak do surovinového oběhu materiály, které jsou vyráběny z neobnovitelných přírodních zdrojů.

 
Plastová zatravňovací dlažba | Plastový záhonový chodník a obrubník | Zahradní nášlapné dílce | Lehký plotový základ | Plastové plotové profily - plotovky | Plastové profily | Plastové desky | Deska rýhovaná-terasová | Plastové kabelové žlaby | Plastové přepravní palety | Plastová kanalizační vpusť | Plastové stropní vložky | Palisáda | Jahodník | Kompostér | Služby a doplňkový sortiment | Montážní set plastové lavičky s opěradlem |


Czech Trade info:  Français   Español   Pусский   Italiano   Slovensky   Polski
© TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč
Všechna práva vyhrazena.
Informace pro akcionáře
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 191, zápis dne 28.5.1991